• Gedung D Lantai 9 Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan
Follow us:
(021) 78842044
https://ympp.or.id/doc/profil/17-Foto_Masjid.jpeg

MASJID RAYA PALAPA BAITUS SALAM

Program Dakwah

Kata Pengantar

Link Website MRPBS : https://masjid-raya-palapa-baitus-salam-3174.m.taqmir.com/

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatatuh

Segala puji milik Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dalam hidup.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada teladan umat, pemimpin terbaik, Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir.

Terima kasih kepada seluruh Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian yang memberikan kepercayaan mengemban amanah ini kepada kami.

Alhamdulillah, tanpa terasa perjalanan kepengurusan kami, telah memasuki tahun keempat. Segala tantangan yang kami hadapi dalam perjalanan awal kepengurusan kami, memberikan kepada kita semua hikmah yang besar.

Dengan segala keterbatasan waktu dan tenaga, kami berusaha untuk menunaikan amanah ini sebaik mungkin, semampu kami.

Terima kasih kepada seluruh Pengurus Masjid Raya Palapa Baitus Salam periode 2018 – 2022 yang telah bekerja menunaikan amanah dan menyusun laporan tahunan ini.

Semoga seluruh amal dakwah kita dalam kepengurusan Masjid Raya Palapa Baitus Salam, menjadi tabungan kebaikan. InsyaaAllah menjadi pemberat timbangan amal di akhirat kelak. Aamiin.

Jakarta,   Januari 2022

Ketua DKM Masjid Raya Palapa Baitus Salam

Ir. Djodi Tjahjadi K, MM

 

VISI

 • Mewujudkan Masjid Raya Palapa Baitus Salam menjadi Islamic Centre di bidang pendidikan, ekonomi

MISI

 • Meningkatkan ukhuwwah antar sesama pengurus dan jamaah
 • Meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada jamaah
 • Meningkatkan jumlah remaja yang aktif ke masjid
 • Meningkatkan kebermanfaatan kepada masyarakat sekitar dalam masa pandemi
 • Meningkatkan kinerja manajemen
 • Meningkatkan pendapatan selain ZISWAF

Kegiatan

 • Menyelenggarakan Sholat 5 waktu dan Sholat Jumat
 • Menyelenggarakan sholat jenazah
 • Pembacaan musyahadah (untuk mualaf)
 • PHBI
 • Majelis Taklim Pekanan
 • Masaqu (Majelis Sahabat Quran)
 • KAMIL (Kajian Milenial)
 • Kajian/Seminar Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
 • Madrasah Diniyah dan TK
 • BPU Balai Pengobatan Umum
 • Program Nasi Jumat
 • LAZ Lembaga Amil Zakat
 • Santunan Anak Asuh
 • Beasiswa Pendidikan Pegawai MRPBS
 • Penyewaan RSG (Ruang Serba Guna)

 

 

 

 

 

Share :